Lokalita

Penzion Šporkův Mlýn
Stanovice 14
54401 Stanovice

GPS: 50°24'5.093"N, 15°52'15.940"EHospital Kuks
NKP Hospital Kuks je bývalý klášter se špitálem a kostelem Nejsvětější Trojice a hrobkou rodiny Sporck. Lázeňský zámeček stál na protilehlém svahu, nad schodištěm, které se dochovalo. Z původního lázeňského areálu zůstalo jen torzo – Hospital, schodiště k bývalému zámečku a několik lázeňských budov. Hospital je dnes nejvýraznější dominantou památkové rezervace Kuks. Prohlídka barokního komplexu zahrnuje historickou expozici, barokní lékárnu z roku 1743, druhou nejstarší v ČR, lapidárium soch M. B. Brauna, kostel a zahradu.

Betlem
Světový unikát, soubor barokních pískovcových plastik zhotovených přímo v terénu, se nachází v katastru Nový les nad obcí Žíreč, asi 3 km od Kuksu. Název Betlém získal soubor podle motivu největší plastiky. Nový les vyměnil hrabě F. A. Sporck se žírečským představitelem Společnosti Ježíšovy za jiné pozemky. Nechal také prokácet Novým lesem alej a zavázal se poskytnout 300 sáhů kamene na stavbu Kalvárie, podobné jaká je v Heralsu u Vídně. Jezuity dlouho odkládaná stavba Kalvárie byla předmětem mnoha hraběcích protestů a provokací. Po usmíření s jezuity nechal F. A. Sporck postavit v Novém lese dvě kaple a to byl začátek výstavby betlémského areálu. V roce 1726 vznikla plastika Vidění svatého Huberta a brzy další plastiky a fontány. Autorství B. M. Brauna dokazuje nejen rukopis geniálního sochaře, ale také dochované účty a korespondence. Nejslavnější plastikou je socha kajícího se poustevníka Onufria. Její kopii obdivovaly zástupy návštěvníků naší expozice na světové výstavě Expo 1970 v Ósace.

Choustníkovo Hradiště
Pár kilometrů od Kuksu směrem na Dvůr Králové je obec Choustníkovo Hradiště. Návštěvníci v obci najdou barokní kostel sv. Kříže s památnou lípou a nad obcí pozůstatky hradu, údajně založeného již bohatými templáři. Pravděpodobnějším předchůdcem hradu je spíše staroslovanské hradiště. V obci měl hrabě Sporck dobře prosperující statek a pivovar.

Dvůr Králové
Osadu na místě dnešního Dvora Králové objevil při lovu kníže Bořivoj I. A na město ji povýšil Přemysl Otakar II. V dlouhé historii bylo poznamenáno několika válečnými událostmi. Tu poslední, prusko rakouskou válkou z roku 1866, připomíná několik pomníčků v centru obce. Známým se Dvůr Králové stal textilním průmyslem, podvrhem známého Rukopisu královédvorského, údajně nalezeného V. Hankou v roce 1817 a zoologickou zahradou, známou jako východočeské safari. V městě najdete dostatek stravovacích a ubytovacích služeb as řadu sportovišť včetně koupaliště. Turistické informační centrum najdete na náměstí vedle knihkupectví.

ZOO – Safari
Výjimečná zoologická zahrada je proslulá jako safari, kterým mohou návštěvníci projíždět v autobusu také terénem, ve kterém se volně pohybují stáda zvěře. ZOO Dvůr Králové byla poprvé otevřena jako součást Městského vlastivědného muzea v květnu 1946. Dnes může ZOO návštěvníkům ukázat na více než 70 hektarech přes 2 tisíce zvířat třiceti druhů a chloubu ZOO „Safari park“. Specialitou ZOO Dvůr Králové jsou od roku 1967 afričtí sudokopytníci, ale návštěvníci v ní najdou také většinu zástupců druhů zvěře, které návštěvník ZOO očekává. Hodnota světové genobanky sudokopytníků je nevyčíslitelná. Dalším unikátem je expozice obrazů Z. Buriana Vývoj života na Zemi. Soubor byl v roce 1993 prohlášen národní kulturní památkou. Prohlídku ZOO je možné absolvovat pěšky, elektrickým vláčkem, povozem s poníky a oddělenou část výběhů safari také autobusem. V některých letních měsících zpestřuje vedení ZOO program pro návštěvníky noční projížďkou nazvanou „ Noční Safari“.

Zvičina
Dlouhý Zvičinsko-kocléřovský hřbet s nejvyšší nadmořskou výškou 671 metrů dominuje celé královédvorské kotlině. Vrchol Zvičiny převyšuje kotlinu o 300 metrů. Na vrcholu se nachází kostelík z roku 1584 a turistická Raisova chata s rozhlednou. Pod vrcholem je Masarykova studánka se sochou draka. Zvičinu navštěvovalo mnoho literátů, jako K. J. Erben, V. K. Rais, J. Vrchlický a K. H. Mácha. Byla také místem různých srazů a poutí. Z vrcholu je široký pohled na Krkonoše, Podkrkonoší a část Polabské nížiny. V zimě se na zvičinské sjezdovce lyžuje, v letní počasí láká turisty, cykloturisty a vyznavače paraglidingu.

Rekreační ranč Nová Amerika
Spoustu příležitostí pro sport a zábavu najdete asi šest kilometrů od Kuksu. Ranč Nová Amerika leží na klidném místě, kde ale najdete nejen krytou jízdárnu s možností pronajmout si koně, ale také restaurant, penzion a hřiště pro golf, lukostřelbu a místo, kde se mohou vydovádět i děti. Na Novou Ameriku se dostanete z křižovatky silnic Jaroměř a Dvůr Králové směrem na Zaloňov.

Letiště Dvůr Králové – Žíreč
Na polním letišti aeroklubu Dvůr Králové směrem na Žíreč je možné si domluvit vyhlídkové lety pro tři cestující nad krásným Podkrkonoším.

Přehrada Les Království
Proti proudu Labe, v údolí mezi obcemi Dvůr Králové, Bílá Třemešná a Nemojov se nachází jedna z nejstarších údolních přehrad v Čechách. Nazývá se Les Království nebo také Těšnovská přehrada. Stavba byla dokončena, po zdržení vlivem první světové války, v roce 1919. Objem vody v nádrži je 9, 16 mil. M3, hráz je vysoká 41 metrů. Vodní elektrárna byla postavena o dva roky později a od roku 1964 je přehrada chráněna jako technická památka. Věžičky uprostřed hráze připomínají starý hrad a domek hrázného zase maják. Podle znalců je považována za jednu z nejkrásnějších přehrad v Čechách.

Památník Jana A. Komenského
Nedaleká obec Bílá Třemešná připomíná pobyt slavného učitele národů J. A. Komenského. V letech 1926 až 1928 byla místem jeho posledního pobytu před odchodem do exilu. Právě zde vznikaly základy jeho pedagogických a filozofických prací, údajně zde také zahájil práci na Velké didaktice. V blízkosti obce jsou jeskyně, kde se Komenský údajně skrýval.

Čertovy hrady
Nedaleko Dvora Králové směrem na Hořice se u obce Lipnice nacházejí skalní útvary a rozsáhlá balvaniště. Horotvornými pohyby byly pískovce částečně vyzdviženy a vlivem zvětrávání se rozpadly. Již od roku 1949 jsou Čertovy hrady zvláště chráněným územím. Jiný geologický fenomén se nachází u nedaleké obce Vítězná. Je to chráněný skalní útvar, 25 metrů dlouhý, 10 m vysoký a 7 metrů vysoká skalní stěna, tvořená vrstvami různě odolných pískovců s mnoha puklinami, nazývaná Slučí kameny. Dvůr Králové

Jaroměř
Na místě někdejšího hradiště, na soutoku Labe, Úpy a Metuje, vzniklo koncem 13. století město a významné zemědělské tržiště celého Podkrkonoší. Na náměstí najdete měšťanské domy založené v gotickém a renesančním stylu a empírovou radnici. Památkou na období baroka je hodnotná plastika Plačící žena na hřbitově a mariánské sousoší na náměstí. Mezi další zajímavé stavby patří dva gotické kostely a budova dnešního městského muzea, navržená architektem J. Gočárem. V muzeu je mimo jiné galerie umělců, malíře J. Šímy a sochařů O. Španiela aj. Wagnera.

Pevnostní město Josefov
Památková rezervace Josefov je ukázkou pevnostního stavitelství a klasicistní urbanistiky. Mohutná osmiúhelníková pevnost na soutoku Labe a Metuje nesplnila, podobně jako Terezín v dalších válkách očekávání stratégů. Vojska je vždy obešla. Autorem projektu pevnosti je L. Q. du Hamel. Stavba probíhala v letech 1780 až 1789 na příkaz císaře Josefa II. podle projektu francouzského generála. Hradby i podzemní kasematy pevnosti o dvou až třech podlažích jsou vyzděné z cihel, jejichž doprava probíhala převážně ručně. Z cihelny vzdálené necelé dva kilometry se cihly dopravovaly řetězem lidských rukou. Pevnost Josefov má rozlohu 289 hektarů a podzemní labyrint o délce chodeb asi 45 km. Z tohoto komplexu podzemních chodeb, nejrozsáhlejšího v Evropě, je dnes pouze pětikilometrový úsek přístupný návštěvníkům. Urbanistickým unikátem je soubor městských obytných staveb klasicistního a empírového stylu uvnitř pevnosti. Nedaleko domu, ve kterém bydlela B. Němcová, najdete v pseudorenesanční radnici muzeum. Před empírovým kostelem s vysokou věží se natáčela jedna z klíčových scén filmu Musíme si pomáhat. Kultura, zábava a sport v Jaroměři Dvě kina, divadlo a plavecký bazén.

Velichovky
Slatinné křídové lázně Velichovky leží asi 7 km od Jaroměře. Byly založeny v roce 1897, modernizovány v roce 1923. Dnes je znají hlavně pacienti s nemocemi pohybového ústrojí. V závěru druhé světové války zde sídlil štáb poslední bojeschopné německé armády Střed pod velením generála Schörnera, který si zde léčil dnu. Armáda Střed pak prošla Prahou a okolím a jeho část skončila s posledními výstřely války na našem území u obce Milín.

Česká Skalice, přehrada Rozkoš, Ratibořice a Babiččino údolí
V České Skalici, kam dojede z Kuksu autem i na kole, stojí za shlédnutí Muzeum Boženy Němcové a textilní muzeum v bývalém hostinci U bílého lva. B. Němcová chodila v České Skalici do školy, vdala se v místním kostele a tančila na slavných jiřinkových slavnostech. Mimochodem, výstava jiřin zde probíhá již mnoho let. Východně od města porazil Žižka katolické pány v lednu roku 1424. Na stejném místě proběhly boje, které byly předehrou rakousko pruské bitvy u Hradce Králové. Připomínají je pomníčky s datem 28. 6. 1866, soustředěné na vojenském hřbitově. Kousek za městem je vodní dílo Rozkoš. Umělé jezero má rozlohu tisíc hektarů a průměrnou hloubku 10 metrů. Vodní plocha je známá zastávkou tažného ptactva a jako místo pro skvělé koupání a vodní sporty, zejména windsurfing. Nedaleký zámek Ratibořice má barokní základ, empírovou úpravu a novorenesanční přestavbu. Expozice připomíná život kněžny Kateřiny Zaháňské a komtesy Hortensie, známých z knihy Boženy Němcové Babička a legendu o setkání kněžny se třemi císaři. V půvabném údolí za ratibořickým zámkem najdete v Babiččině údolí historický mlýn, pomník Babičky, Viktorčin splav a Staré bělidlo, ve kterém bydlela babička s Barunkou a dalšími dětmi, známými z díla Boženy Němcové. V Babiččině údolí můžete poobědvat, projet na koni nebo jen tak posedět u splavu. Na kole i pěšky můžete pokračovat dál naučnou stezkou dlouhou asi 7 km a navštívit vyhlídkový altán u zříceniny hradu Rýzmburk, osadu Boušín s krásnými roubenkami i ves Havlovice a nakonec vykopané trosky středověkého hradu Vízmburk (Bílý hrad). Neúnavní turisté mohou pokračovat značenou cestou dál až k Devíti křížům, místu tragedie vízmburského rodu nebo i dál, až do Červeného Kostelce.

Trutnov
Trutnov, brána do východních Krkonoš vznikl na místě osady Úpa na strategické cestě do Slezska ve 13. století. Jedna pověst vypráví, že název pochází od rytíře Truta, který zabil bájného draka, toho, co je dodnes k vidění ve vstupu do staré brněnské radnice. Jiná praví, že název Trutnov pochází z německého Trautenau (volně přeloženo jako milé místo na nivách). Ani Trutnovu se nevyhnuly krvavé události. Po husitských bojích a vpádu Švédů bylo v březnu 1775 utopeno v krvi povstalecké vojsko nevolníků na Humlově kopci na městem. V roce 1866 zažil Trutnov vpád Prusů. Památníky na Šibeníku a Jánském vršku, název obce Bojiště a pohřebiště v Trutnově Poříčí připomínají mnoho tisíc padlých v bitvě, která bohužel nic nerozhodla. Výsledná bitva proběhla později u Hradce Králové. Na Krakonošově náměstí s krásným podloubím a spojovacími uličkami uvidíte kašnu s plastikou Krakonoše, barokní sloup Nejsvětější Trojice. Z bývalého hradu Trautenberg později přestavěného na zámek se zachovala jen část sklepení, dnešní vinárna Pod hradem ve Školní ulici. Zámek připomene ještě budova Muzea Podkrkonoší v sousedství. Stavební zajímavostí je pravděpodobně první přestěhovaná stavba v Čechách, kaple sv. Jana Nepomuckého z roku 1840. V roce 1934 byla přemístěna ke dnešní nemocnici. Je škoda, že se nedochovaly ani brány gotického opevnění z červeného permského pískovce. Při ochutnávce místního piva Krakonoš si můžete připomenout, že prezidenta V. Havla kdysi inspirovala práce v místním pivovaru k napsání divadelní hry Audience. Turistické informační centrum najdete na půvabném Krakonošově náměstí.

Jánské Lázně
Janské Lázně jsou známé léčením dětské obrny a lyžařským střediskem Černá Hora. Historický teplý pramen byl údajně objeven již kolem roku 1 000. O čtyři sta let poději zde vniklo poutní místo s názvem Teplice Svatojanské. V 19. století se stalo samostatnou obcí, která koupila pramen s lázněmi. Od roku 1935 zde byla zahájena léčba dětské obrny. V prostoru vyvěrá 30 radioaktivních, termálních a minerálních pramenů. Kromě obrny se zde léčí některá onemocnění pohybového ústrojí, kožní choroby a nemoci horních cest dýchacích. Za shlédnutí stojí Lázeňské náměstí s novorenesanční kolonádou a římskokatolický i evangelický kostel. Na nedalekou Černou horu vozí turisty již od roku 1928 visutá lanovka, od roku 1980 kabinová. Výškový rozdíl téměř 600 metrů nabízí skvělé tratě pro sjezdové lyžaře, snowboardisty, běžkaře i sáňkaře. Parkoviště je přímo u stanice lanovky.

Pec pod Sněžkou
Pec pod Sněžkou patří mezi hlavní turistická centra Krkonoš. Je východiskem na Sněžku a hřebenové túry. Horníky, kteří zde od 16. století kutali měď, železo a arzen, vystřídali na přelomu 19. a 20. století turisté. Od roku 1949 vede na Sněžku přes Růžovou horu lanovka. V Peci je několik sjezdovek s vleky, trasy pro běžkaře a samozřejmě mnoho ubytovacích a restauračních zařízení.

Ladislav Lašek 30.11.2002